Serveis de psicologia i logopèdia

        Icone Doctoralia

Serveis de psicologia i logopèdia a Terrassa

Espai Gut és un centre de psicologia i salut que cerca el benestar personal.

Les professionals que componen l’equip Gut venen de diferentes especialitats, totes amb formació reglada i col·legiades professionalment per procurar la millor atenció. Espai Gut ofereix un pla d’intervenció individualitzat adaptat a les necessitats específiques de cada persona.

Valorem la importància del treball en equip i tractem els problemes i les dificultats des d’una perspectiva global, amb la necessària visió multidisciplinària que fa més efectiu l’abordatge terapèutic.

A Espai Gut puntualment també comptem amb la col·laboració de professionals externs.

Espai Gut
Contacta amb nosaltres i explica’ns el teu cas a…

Serveis

Psicologia infantil i juvenil

 • Trastorns de l’aprenentatge – reeducacions psicopedagògiques
 • Trastorns emocionals i de conducta
 • TDAH (dèficit d’atenció i/o hiperactivitat)
 • Pors, fòbies i obsessions
 • Diagnòstic de neuropsicologia infantil
 • Dificultats socials puntuals
 • Orientació per a mares i pares

Teràpia familiar

 • Orientació a les famílies
 • Conflictes en les relacions i convivència pares/fills
 • Problemes de comunicació/autoritat a la família
 • Treball emocional al voltant d’una pèrdua o una separació

Psicoteràpia d’adults

 • Estrès i ansietat
 • Processos de dol
 • Depressió i canvis en l’estat d’ànim
 • Problemes a la feina
 • Addiccions.
 • Trastorns obsessius
 • Altres dificultats

Teràpia de parella

Dificultats en la comunicació i la resolució de conflictes, acords en la convivència i en la criança dels fills.

Psicologia jurídica

L’avaluació, el diagnòstic i la redacció d’informes psicològics que serveixen d’instrument per a la presa de decisions de jutges i tribunals: règim de visites i custòdia, tutela i protecció de menors, avaluació d’assetjament escolar o bullying, addiccions, abús sexual i violència domèstica.

Cinesiologia

Avaluació i tractament de l’estrès i les dificultats de l’aprenentatge a través de l’harmonització muscular i la digitopuntura.

La intervenció de la cinesiòloga allibera l’estrès i així la persona aprèn a autoregular-se.

Assessorament a escoles

Donem ajuda en la detecció de problemes d’aprenentatge i emocionals dels infants.
També fem formació en gestió emocional i conductual a l’aula.
Gestió de l’estrès i mediació en resolució de conflictes en els equips docents.

Logopèdia

La logopèdia es dedica a l’estudi, prevenció, diagnòstic i reeducació de les patologies o alteracions que afecten la comunicació humana, en les seves diferents àrees: parla, llenguatge i veu.

Al servei de logopèdia, d’Espai Gut, veiem les persones com un TOT. Una patologia en la comunicació, pot ser conseqüència o causa, d’alguna altra patologia en el nostre organisme. Partim doncs d’aquesta visió global de la persona, i ens coordinem sempre que cal amb altres especialistes, com osteòpates, optometristes, psicòlegs… per oferir un millor tractament.

Som especialistes en:

Alteracions del llenguatge (dificultats en l’expressió i comprensió del llenguatge oral i escrit com TEL, Dislèxia, Disortografia…)

Alteracions de la parla (dislàlies o retard/trastorn en l’adquisició dels sons de la parla, disfluències, disfèmies o quequeig…)

Alteracions orofacials (deglucions atípiques, males tècniques respiratòries, mals hàbits vocals…)

Si sospites que algun dels teus, pot necessitar un logopeda no dubtis a consultar-nos o demanar-nos hora trucant al  
Espai Gut

Què són les reeducacions psicopedagògiques?

Sessions personalitzades amb un professional qualificat en dificultats d’aprenentatge, on treballem aspectes relacionats amb les tasques escolars. Són sessions setmanals, que es realitzen durant tot el curs escolar amb una duració d’uns 45 minuts.
Per a qualsevol consulta, envia’ns un correu electrònic a Contacte.