día mundial Tag

  No us vull parlar de dades estadístiques, ni dels últims avanços en el tractament, ni de les mamografies ni de l’autoexploració mamària. Considero que ja tenim molta informació del que hem de fer quan ja tenim el cáncer o per detectar-lo a temps. El meu escrit va de prevenció i del que podem fer com a societat, com a sanitaris  i a nivell personal per disminuir la incidència d’aquest càncer. Em refereixo a tot allò que com a dona puc fer o deixar de fer per tenir una vida més saludable independentment de tot allò que no puc canviar com podria ser una predisposició genètica.  Són consells d’hàbits en la vida de les dones i que, malhauradament, encara no es dediquen prous recursos per promocionar-los. Són estils de vida que funcionen per evitar moltissímes altres  malalties. Realment, què es pot fer per evitar el cáncer abans no apareixi? Evitar menjar sucres i farines...