Assessorament i teràpia amb ninos

Assessorament i teràpia amb ninos

Fa poc, una alumna de la formació Assessorament i teràpia amb ninos va dir que els ninos «ajuden a fer visible allò invisible». És justament això el que fa que siguin una eina tan potent. A més, per comprendre a fons la seva gran utilitat  en processos d’acompanyament, cal afegir que no només la persona experta “veu coses”, sinó directament el propi client! No cal interpretar res, sinó que aquesta informació es mostra quan anem explorant conjuntament. No hem d’interpretar la imatge que construeix el client o pacient, tal com fa un astròleg o astròloga que ha de dominar un llenguatge complex i traduir-lo. Aquí, qualsevol persona pot veure la imatge dels ninos i comprendre, de sobte, coses d’una situació que dins del cap estaven embrollades.

Quan fem orientació i acompanyament a persones a través de les imatges que configuren els ninos, en realitat estem treballant bàsicament a través del concepte de projecció. Això significa que podem acompanyar i orientar algú perquè podem, a través de la configuració amb els ninos, explorar junt amb aquesta persona la seva psique interna, la seva forma de concebre i interactuar amb el món. Podríem dir que amb els ninos estem literalment «veient» i compartint el món del client o clienta. Hi ha moltes eines de teràpia per a això, però, des de la nostra experiència, aquesta ens permet veure les situacions i com són viscudes de forma molt ràpida, en una única sessió i amb gran profunditat. A això contribueix la flexibilitat i versatilitat de l’eina, i el fet que la projecció sigui en tres dimensions i dinàmica, és a dir, que es puguin moure els ninos (un cop s’aprenen unes pautes bàsiques i importants) al llarg d’una sessió. D’una banda, aquesta tècnica permet captar molta informació d’un problema en poc temps. De l’altra, mitjançant el diàleg sobre la imatge podem anar explorant significats, reformulant i reconstruint activament una visió més i més àmplia de la situació. Ampliar la mirada sobre un conflicte o dificultat és imprescindible per trobar un millor equilibri intern i prendre decisions més saludables.

 

Representar físicament i visualment una situació és una forma de «donar-li cos» i concretar un discurs. Podem utilitzar els ninos per a molts objectius diferents, tant amb adults com amb nens i adolescents. Una sessió de treball amb ninos pot proposar-se per tractar multitud de temes i en contextos molt diferents. N’esmentem aquí alguns:

• Per explorar situacions interrelacionals: dificultats de parella, relacions de dependència, maltractament o abús, problemes amb els fills, problemes en la gestió d’equips humans, dificultats en les aules, etc.

• Per ajudar la persona a conèixer-se més, és a dir, veure la seva estructura intrapsíquica o caracterial. Els ninos ajuden a prendre consciència de com la persona es relaciona amb ella mateixa i com això influeix en les situacions quotidianes. Ens poden servir per a diferenciar parts, rols o aspectes d’un mateix, explorar mapes mentals o comprendre i gestionar emocions difícils.

• Per detectar la influència familiar darrere d’una problemàtica, identificar les creences familiars o patrons inconscients que puguin estar condicionant el benestar, la salut o el desenvolupament de projectes vitals.

• Per promoure habilitats que preparen la persona davant situacions estressants o temudes, com ara una entrevista de treball o parlar en públic.

Configurant els ninos, el que fem és bàsicament ampliar la visió sobre un tema, literalment, per poder accedir a lectures alternatives que es puguin utilitzar com a recursos per a la persona. En definitiva, podem veure allò que abans no estàvem veient, i com a professionals facilitar que la persona pugui donar nou sentit i reconstruir les seves experiències vitals per fer-les més significatives, i que puguin convertir-se en aprenentatge que l’ajudi a trobar un major benestar i equilibri emocional.

Anna Ferre
Formadora
Terapeuta Gestalt